Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

5984 54a5
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viarosses rosses
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viaoll oll
Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— W. Młynarski

May 07 2017

ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012

April 12 2017

Bo jak można zakochać się w kimś od jednego rzutu oka? Albo jak można szaleć za kobietą, którą widzi się raz na kilka miesięcy i tylko po to, ażeby przekonać się, że ona nie dba o nas? (...) Rzadkie spotkania właśnie nadają jej charakter ideału. Kto wie, czy zupełnie nie rozczarowałbym się poznawszy ją dokładniej?
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted frommikey mikey viaSenyia Senyia
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy. - Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek. - Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
8942 8c94
6252 1caa 500
bo wróci, ze zdwojoną siłą.
Reposted frommhsa mhsa viaexistential-puke existential-puke
Reposted frompl pl viasunako sunako
3334 b217
Reposted fromNanutka Nanutka viaasz asz
Nie chcąc zawieść innych, zawiodę siebie.
Reposted fromottopilotto ottopilotto
7515 cb9d 500
2840 07d4 500
Reposted fromterriblelove terriblelove viasunako sunako
0776 acd0 500
Reposted fromgatoskyenlaplaya gatoskyenlaplaya viasunako sunako
Reposted fromtfu tfu viaEtien Etien
2968 47cb
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viaEtien Etien

April 02 2017

9387 3bc9
Reposted fromretaliate retaliate viasunako sunako
4336 bafd 500
Reposted fromfoods foods viasunako sunako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl