Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

dieta
Reposted fromecrivain ecrivain viasmoke11 smoke11

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapierdolony pierdolony
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Reposted fromzapominanie zapominanie viabadblood badblood
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viabadblood badblood
0141 8966 500
Reposted fromcavovo cavovo viabadblood badblood
4895 9638 500
Reposted fromidiod idiod viasmoke11 smoke11
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viabiglove biglove
3146 935e 500
Reposted fromerial erial viaNoCinderella NoCinderella
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno

March 22 2017

Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi!… Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj
— (Rz 12)
Reposted fromSkydelan Skydelan viatiredeveryday tiredeveryday
6909 b603 500
Reposted frompierdolony pierdolony viatiredeveryday tiredeveryday
6747 e3d4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagosialap gosialap
2647 5d89 500

artisticmoods:

It’s Giveaway Time!

This week’s prize: a supercute cat planter by Barruntando. Details on the blog:

http://www.artisticmoods.com/barruntando-giveaway/

Reposted frombitner bitner viatiredeveryday tiredeveryday
5791 5a0c 500
Reposted frombitner bitner viatiredeveryday tiredeveryday
1903 772a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSenyia Senyia

March 21 2017

5005 9582 500

dontstrayfromthepack:

Got this cute moon phase watch today from amazon, I love it so much.

Reposted fromtosiaa tosiaa viasininen sininen
6695 9621
Reposted fromkonwalia konwalia viaSenyia Senyia
Gdy ktoś raz cię wykiwa, podświadomie czekasz na powtórkę. W końcu zaczynasz unikać ludzi, żeby się nie przywiązywać, bo wtedy nie zauważasz, jak znikają z twojego życia.
— Jodi Picoult
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viatrespass trespass
Brakuje nam słów, ponieważ ich pula jest tak ogromna i mamy tak wiele do stracenia. Boimy się powidzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne co możemy powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic. 
— Grey's Anatomy 13x16
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viatrespass trespass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl