Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2017

Tak się jakoś zmienia świat na złe, że niedługo nie będę mógł z nikim gadać i w nic wierzyć.
— B.Prus - Lalka
Reposted frombeinthe beinthe viafoodforsoul foodforsoul
Ludziom zawsze się zdaje, że wiedzą całą prawdę.
— Jerome David Salinger, "Buszujący w zbożu"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viafoodforsoul foodforsoul
7201 ab14
Reposted fromkaha kaha vialeniwabula leniwabula
1334 c72c
Reposted fromineviitable ineviitable viazupson zupson
Tam gdzie trzeba krzyczeć mówię szeptem.
— Różewicz
Reposted fromazalia azalia viafoodforsoul foodforsoul
7711 f777
Reposted fromseverine severine viaEmisja Emisja

November 12 2017

Czasami człowiek bardzo długo nie podnosi się po upadku, bo wmawia sobie, że już dawno to zrobił. Ale tak naprawdę nadal leży na ziemi i dziwi się, dlaczego ból nie mija.
— Martyna Senator – Z popiołów
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaSkydelan Skydelan

October 25 2017

5776 db00 500
Reposted fromryliceracc ryliceracc viaSenyia Senyia

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viaSenyia Senyia

September 22 2017

8279 9541 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viaIzzy721 Izzy721
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromtaSowa taSowa viadelain delain
8466 aaa3 500
Reposted fromsoplica soplica viaday11shadow day11shadow
– Co robisz w życiu? – zapytał Lucyfer. Bartek zastanawiał się nad odpowiedzią. Wreszcie zdecydował się na zdanie tyleż prawdziwe, ile efektowne: – W ostatnim czasie gniję płytko.
— I. Karpowicz, "Balladayny i romanse"
0513 7c0d

September 05 2017

3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

1149 2f94 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaou ou

September 04 2017

7091 c605 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl