Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaalliwantisyou alliwantisyou
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viahope24 hope24
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viaaanetaxx aanetaxx

June 13 2017

0084 1c94 500

June 08 2017

9928 36cf
Reposted fromGIFer GIFer viareloveution reloveution
0084 1c94 500
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viacmollka cmollka

May 25 2017

5984 54a5
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viarosses rosses
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viaoll oll
Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— W. Młynarski

May 07 2017

ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012

April 12 2017

Bo jak można zakochać się w kimś od jednego rzutu oka? Albo jak można szaleć za kobietą, którą widzi się raz na kilka miesięcy i tylko po to, ażeby przekonać się, że ona nie dba o nas? (...) Rzadkie spotkania właśnie nadają jej charakter ideału. Kto wie, czy zupełnie nie rozczarowałbym się poznawszy ją dokładniej?
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted frommikey mikey viaSenyia Senyia
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy. - Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek. - Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
8942 8c94
6252 1caa 500
bo wróci, ze zdwojoną siłą.
Reposted frommhsa mhsa viaexistential-puke existential-puke
Reposted frompl pl viasunako sunako
3334 b217
Reposted fromNanutka Nanutka viaasz asz
Nie chcąc zawieść innych, zawiodę siebie.
Reposted fromottopilotto ottopilotto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl